top of page

Erf en landschap versterkt elkaar

Groenadvies voor

erven en landschap

Erf en landschap dienen elkaar te versterken. Dat is het basisprincipe waarmee wordt gewerkt.

De dienstverlening is voor zowel particulieren als bedrijven in het buitengebied.

Denk bij groenadvies aan:

  • Ontwerp en advies voor de inrichting van de buitenruimte.

  • Planvorming bij landschappelijke inpassing.

  • Advies voor Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving

  • Verzorgen van benodigde tekeningen behorend bij aanvraag omgevingsvergunning.

  • Advies voor herstel van oude erven.

  • Aandragen en uitwerken innovatieve ideeën voor de toekomst van erven en buitenplaatsen.


 

IMG_7230.JPG
workshops
bottom of page